چای لیمو

در بسته بندی 25 عددی

تعداد در کارتن : 48 بسته

چای هلو

در بسته بندی 25 عددی

تعداد در کارتن : 48 بسته

چای سیب

در بسته بندی 25 عددی

تعداد در کارتن : 48 بسته

چای آلبالو

در بسته بندی 25 عددی

تعداد در کارتن : 48 بسته