چای سبز جاسمین

در بسته بندی های 90 و 450 گرمی
تعداد در کارتن : 50 بسته و 12 بسته

چای اولانگ

در بسته بندی 50 گرمی

تعداد در کارتن : 32 بسته

گل چای

در بسته بندی 30 گرمی

تعداد در کارتن : 32 بسته