محصول ویژه سیلان

در بسته بندی 100 ، 200 و 450 گرمی
تعداد در کارتن : 60 و 24 بسته
محتوی: شكسته سيلان و اسانس

چای سی تی سی

در بسته بندی های 100 ، 500 گرمی

تعداد در کارتن :120 و 24 بسته