چای نقره ای نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: سيلان شكسته و اسانس

چای طلایی نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: چای شكسته زرين هندوستان

چای قرمز نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: سی تی سی، شكسته كلكته و شكسته سيلان

چای مشکی نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: سی تی سی ممتاز كنيا

چای فیروزه ای نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: چای سیلان، چای هندوستان و دانه های هل گوآتمالا

چای آبی نشان

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: چای قلم