چای مشکی نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: سی تی سی ممتاز كنيا

در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: سی تی سی ممتاز كنيا