در بسته بندی 454 گرمی
تعداد در کارتن : 24 بسته
محتوی: چای سیلان، چای هندوستان و دانه های هل گوآتمالا