لوبیا رشتی

در بسته بندی های 450، 700 و 900 گرمی تعداد در كارتن : 12 بسته

در بسته بندی های 450، 700 و 900 گرمی
تعداد در كارتن : 12 بسته