رب گوجه فرنگی 2

وزن خالص: 800 gr تعداد در كارتن : 24 عدد رب گوجه فرنگی شركت شاهسوند از گوجه فرنگی مشهد كه بهترين كيفيت را از نظر طعم و رنگ و بافت دارد تهيه می شود.

وزن خالص: 800 gr
تعداد در كارتن : 24 عدد
رب گوجه فرنگی شركت شاهسوند از گوجه فرنگی مشهد كه بهترين كيفيت را از نظر طعم و رنگ و بافت دارد تهيه می شود.