تفاوت های جوشانده و دمنوش

تفاوت های جوشانده و دمنوش

دمنوش چیست؟

بيشتر ادويه‏ ها، ميوه‏ ها، برگ، ساقه يا ريشه گياهان را مي ‏توان خشک و پودر کرد و براي تهيه دمنوش استفاده کرد. در اين روش گياه را کوبيده و در آب جوشيده شده به مدت 15 تا 20 دقيقه در حالي که در ظرف بسته است، روي بخار ملايم قرار مي دهند و بعد صاف مي کنند. نوشيدني حاصل از برگ هاي چاي، گل گاوزبان، گل ختمي، به ليمو، سنبل الطيب يا انواع چاي ميوه اي نوعي دمنوش گياهي است.

جوشانده چیست؟

اما اگر گياه را مستقيم با آب سرد يا گرم بجوشانید جوشانده ای به دست مي آيد که خاصيت و اثر آن قوی تر از دمنوش است، چراکه حين جوشاندن مواد بيشتری از گياه خارج می شود و توصيه آن است برای مصارف روزانه از دمنوش استفاده شود.

البته به اين معنا نيست که جوشانده بر دمنوش برتري دارد و تصميم بگيريد هر نوع گياهي را در آب بجوشانيد تا نفع بيشتری از آن ببريد.

توجه :   

بسياری از گياهان بايد به صورت دمکرده استفاده شود و اگر بر اثر ناآگاهی يا غفلت جوشانده شود خاصيت آن تغيير مي کند و گاهي موادي از گياه آزاد مي شود که داراي عوارض ناگواري خواهد بود. در نتيجه از جوشاندن گياهانی که به صورت فله ای عرضه و توسط افراد ناآگاه و بي تجربه براي درمان دردي پيشنهاد می شود، اجتناب کنيد.