معرفی انجیر

معرفی انجیر

انجیر با نام علمی ficus caica L. یک نهنج گوشتی و تو خالی می باشد که داخل آن گلهای ریز متعددی قرار دارد که هیچگاه در معرض نور خورشید قرار نمی گیرند. با این وجود کاملا نمو کرده و دانه تولید می کنند.
هنگام رسیدن انجیر نهنج متورم شده و میوه های تک دانه که درون آن قرار دارند به بلوغ می رسند و همه در کنار هم شکل یک میوه واحد قهوه ای ـ بنفش بنام انجیر را نمایش می دهند.
انجبر حاوی ترکیبات فورانوکومارین شامل پسورالن و برگاپتن و حاوی مونوساکاریدها و الیگو ساکاریدهاست که 50 درصد این میوه را تشکیل می دهند.
همچنین انجیر دارای موسیلاژ، پکتین و اسیدهای میوه شامل اسید سیتریک و اسید مالیک می باشد.

اثرات درمانی انجیر در کتب طب سنتی

درباره آثار درمانی انجیر آنچه بسیار شنیده شده است. اثراتی چون حرارت زایی، چاق کنندگی،‌ضد التهاب مجاری تنفسی،‌تقویت هاضمه،‌افزایش نیروی جنسی، تقویت کبد، استحکام استخوانی، ضد درد، تقویت رویش مو، خوشبویی دهان، ضد نقرس و ضد بواسیر است.

اثر درمانی انجیر بر قوای قلبی ـ دماغی

در کتب طب سنتی، در گروه های بیماری های دماغی برای صرع و جنون و وسواس مصرف انجیر مفید و نافع شمرده شده است .
انجیر خصوصا انجیر خشک‌ ـ به سبب آنکه مائیت و ابخره کمتری دارد ـ ذهن را سالم می کند و روح نفسانی و حیوانی ـ قوای قلبی و دماغی ـ را تصفیه می نماید و اخلاق را نیکو می سازد و براساس و جنون و مالیخولیا نافع است و اینها به خاطر قدرت بسیاری است که انجیر در بازگشایی عروق دارد.