درخواست نمایندگی

متقاضیان گرامی توجه داشته باشید که دارا بودن موارد زیر برای دریافت نمایندگی الزامی می باشند:

  • دارا بودن پخش مویرگی معتبر و فعال
  • دارا بودن وثیقه ملکی یا ضمانت نامه بانکی
  • دارا بودن رزومه کاری معتبر