با چای رئيس يا كارفرمايتان را بهتر بشناسيد

با چای رئيس يا كارفرمايتان را بهتر بشناسيد

1000 كارمند اداري و مدير منابع انساني در تحقيقي كه از سوي شوراي چاي بريتانيا انجام شد، شركت كردند. اين تحقيق نشان داد كه 79% مردم معتقدند افرادي كه چای درست می كنند از توانائی ها و قابليت های مديريتی بالائی برخوردار هستند. گفته مي شود كه اين افراد در اداره در زمره خوش بيان ترين كارمندان هستند و 69% كساني كه از آنها نظر سنجی صورت گرفت احساس مي كردند كه اين افراد بسيار مهربان و خونگرم مي باشند.

تحقيقات مذكور كه به رياست دكتر ربكا نيوتن، متخصص روانشناسي صورت گرفت همچنين منجر به شناسائی شش تيپ و حالت مختلف نوشيدن چای شد كه به ما در شناخت همكاران مان كمك موثری می نمايد.

تعبير و تفسير علائم رفتاری كارمندان يك راهنمای سهل و ممتنع است كه هدف از طرح آن كمك به پيشرفت امور و همكاری با ديگران است.

1- رئيس وراج و اهل غيبت كردن

فنجان چاي را در يك دست محكم مي گيرد و ديگران را برانداز مي كند.مرتب به فنجان و همكارانش خيره مي شود.تكان دادن ناگهاني فنجان يك نشانه بزرگ براي شناخت چنين تيپي است.

2- رئيس عصبي

فنجان را با هر دو دستش مي گيرد و در ارتباط برقرار كردن با ديگران از طريق چشم مشكل دارد.بلند كردن يك طرف فنجان در جريان گفتگوي يك نفره و بازي كردن با موها يكي از علائم مشخصه اين گروه از افراد است.

3- رئيس ضعيف

فنجان را در ميان هر دو دستش مي گيرد گوئي كه دارد گرم شان مي كند و بطور عصبي چاي را فوت مي كند. اين نوع افراد از مسئوليت و وضعيت خودشان راضي نيستند.

4- رئيس عصباني

فنجان را نزديك سرش نگه مي دارد و از آن به عنوان ابزاري جهت بيان مطالب خود استفاده مي كند.برقرار كردن ارتباط چشمي مستقيم و سر رو به بالا نشانه دردسر است.مواظب باش !

5- رئيس با اعتماد به نفس

با فنجاني كه با يك دست و نزديك به چانه قرار دارد به سمت شما خم مي شود. رفتار و سكناتش ملايم، آرام و متنوع است. محكم و منضبط است ولي در عين حال با لبخند و نگاه های آرامش بخش به شما مي نگرد.

6-رئيس شنوا

فنجان را با هر دو دستش مي گيرد و بسوي شما خم مي شود.قيافه و حالت او حاكي از توافق و همدردي با تمام گروه است.

تحقيقات همچنين نشان مي دهد احتمال اينكه روسا و كارفرمايان قرن بيست و يكم براي كاركنانشان چاي درست كنند دو برابر بيشتر است. همچنين بسياري از دختران و زنان جوان كارمند دريافته اند كه درست كردن يك فنجان چاي بيش از دادن ناهار و يا صرف هزينه هاي ديگر مي تواند جايگاه و مرتبه آنان را در نزد همكارانشان (احتمالا بيشتر همكاران مرد) ارتقاء دهد.