مراحل تولید چای

چای از گیاه Camellia Sinensis می باشد. فرآوری چای: چیدن (Plucking) : چای را از سرشاخه های جوان و ترد شامل دو يا سه برگ و جوانه های ناشکفته انتهايی و با عملياتی چند بر روی آنها می سازند .  چاي به دو شيوه سنتي ( ارتدوکس Orthodox ) و غيرسنتي ( C.T.C ) توليد […]