پویا ودایع

Home/Tag:پویا ودایع

برگزاری کلاس آموزشی استاد ودایع

برگزاری کلاس آمزشی فروش به منظور بالا بردن سطح علمی ویزیتورها و مدیران فروش با حضور استاد پویا ودایع در تاریخ 27/1/1393 در سالن همایش های کارخانه شاهسوند برگزار گردید. مباحث کلاس آموزشی ویزیتورهای فعال استان خراسان و مشهد: آشنایی مقماتی بازاریابی آشنایی با شرایط بازاریاب طریقه مذاکره فروش مباحث کلاس آموزشی سرپرستان و سوپروایزران: