نمایشگاه

Home/Tag:نمایشگاه
  • اگروفود 2016 و شاهسوند

دعوت نامه بیست و سومین نمایشگاه اگروفود 2016

شاهسوند مفتخر است که میـزبان شما دربیست و سومین نمـایشگاه بیـن المللی صنایع کشاورزی،مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته ایران اگرو فود 2016  باشد. تاریخ: 10 لغایت 13 خردادماه 1395 مکان : سالن 6  ، غرفه شماره 44 آدرس: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران . ساعت بازدید: 10 صبح لغايت 18 بعدازظهر

اولین روز حضور شاهسوند در نمایشگاه اگروفود 2015

در اولین روز از برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران اگروفود 2015، پذیرایی از مهمانان و بازدید کنندگان گرامی از شهرها و کشورهای گوناگون در غرفه شاهسوند به میزبانی مدیران و پرسنل شاهسوند سپری شد.