مسابقه پیامکی

Home/Tag:مسابقه پیامکی

اعلام برندگان مسابقه پیامکی جام جهانی 2014

100 برنده مسابقه پیامکی جام جهانی مشخص شدند. لیست شماره برندگان: ردیف شماره تماس نام و نام خانوادگی 1 0910***1657 احمد صادقی علویجه 2 0938***6801 اشرف السادت مشتاقي 3 0938***2154 علی جعفرزاده ارانی 4 0913***7780 سيد روح اله سعادتدار آرانى 5 0935***8979 حسین نورافشان 6 0936***9175     عطيه سلماني بيدگلي 7 0936***7871 منصوره وزیرپور 8