كنگره ملي

Home/Tag:كنگره ملي

حضور قدرتمند گروه صنايع غذايي شاهسوند در كنگره ملي علوم و صنايع غذايي كشور

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با اهداف فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارايه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي علوم و صنايع غذايي کشور و ارايه يافته هاي علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي شركت هاي فعال در دانشگاه شیراز برگزار شد كنگره ملی علوم و صنایع غذایی به