قرعه کشی شاهسوند

Home/Tag:قرعه کشی شاهسوند

طرح قرعه کشی مشترکین شاهسوند

مزایای استفاده از بن کارت ها مزایای استفاده از بن کارت طلایی: 1- شرکت در قرعه کشی بزرگ 2 واحد آپارتمان در مجتمع آبادگران مشهد 2- ارزش ریالی معادل 3میلیون ریال خرید از محصولات شاهسوند 3- استفاده از مزایای ویژه طرح های فروش شاهسوند مزایای استفاده از بن کارت نقره ای: 1- شرکت در قرعه