علی جلیلوند

Home/Tag:علی جلیلوند

ترویج اخلاق و فرهنگ نوع دوستی – فیلم کوتاه

به نام خدا شرکت شاهسوند به منظور ترويج اخلاق و گسترش فرهنگ نوع دوستی، اقدام به تهيه و تولید ده فیلم کوتاه با مضامین فرهنگي واجتماعی نموده است که از ابتدای خردادماه منتشر خواهد شد. این ایده توسط مدیر عامل شاهسوند ارائه گردید و به سرعت مطرح شد. برای پیاده سازی این ایده از تیم فیلمسازی