سومین همایش سراسری

Home/Tag:سومین همایش سراسری

سومین همایش سراسری مدیران شاهسوند

سومین همایش مدیران شرکت شاهسوند از تاریخ چهارم الی ششم تیرماه 92 در محل هتل ثامن مشهد واقع در ابتدای جاده طرقبه برگزار میگردد. لازم به ذکر است اولین دوره جشنواره باشگاه شاهسوند نیز در عصر روز ششم تیرماه با حضور تمامی مدیران و اعضای این شرکت برگزار خواهد گردید.