Receiving the Statue of the Heroes of economy Conference from ministry of Industry, Mine and Trade

Home/Honours/Receiving the Statue of the Heroes of economy Conference from ministry of Industry, Mine and Trade

Receiving the Statue of the Heroes of economy Conference from ministry of Industry, Mine and Trade

Receiving the Statue of the Heroes of economy Conference from ministry of Industry, Mine and Trade
year: 2014

By | 2016-03-15T07:44:07+03:30 September 27th, 2014|Honours|0 Comments

About the Author:

شرکت شاهسوند زرین با تجربه بیش از 20 سال در زمینه تامین بخشی از بازار مواد غذایی با تولید ، بسته بندی ، توزیع و صادرات بیش از 12 گروه کالایی صنایع غذایی در زمینه های چای ،چای خارجه ، جای فله، برنج ، زعفران ، حبوبات ، قهوه ، آیس تی ، دمنوش با نام تجاری شاهسوند ، طابران و آتی محصولات خود را عرضه می نماید.

نظر خود را بنویسید