زعفران سرگل

/زعفران سرگل

زعفران ممتاز کارتی

در بسته بندی های 0.5 ،1 ،2 و 3 گرمی تعداد در كارتن : 12 بسته 24 عددی

زعفران ممتاز کارتی

در بسته بندی های 0.5 و 1 مثقالی تعداد در كارتن : 12 بسته 24 عددي