ترکیب های جدید

/ترکیب های جدید

چای آبی نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: چای قلم

چای فیروزه ای نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: چای سیلان، چای هندوستان و دانه های هل گوآتمالا

چای مشکی نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: سی تی سی ممتاز كنيا

چای قرمز نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: سی تی سی، شكسته كلكته و شكسته سيلان

چای طلایی نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: چای شكسته زرين هندوستان

چای نقره ای نشان

در بسته بندی 454 گرمی تعداد در کارتن : 24 بسته محتوی: سيلان شكسته و اسانس