پودر کیک زعفرانی

وزن خالص: 500 gr تعداد در كارتن : 12 بسته پودر كيك شاهسوند در سه نوع وانيلی، كاكائويی و زعفرانی موجود می باشد. پودر کیک زعفرانی شاهسوند حاوی یک بسته زعفران 0.2 گرمی از سرگل ممتاز قائنات می باشد و می توان در هنگام آماده سازی به کیک اضافه نمود.

پودر کیک کاکائویی

وزن خالص: 500 gr تعداد در كارتن : 12 بسته پودر كيك شاهسوند در سه نوع وانيلی، كاكائويی و زعفرانی موجود می باشد. پودر کیک زعفرانی شاهسوند حاوی یک بسته زعفران 0.2 گرمی از سرگل ممتاز قائنات می باشد و می توان در هنگام آماده سازی به کیک اضافه نمود.

پودر کیک وانیلی

وزن خالص: 500 gr تعداد در كارتن : 12 بسته پودر كيك شاهسوند در سه نوع وانيلی، كاكائويی و زعفرانی موجود می باشد. پودر کیک زعفرانی شاهسوند حاوی یک بسته زعفران 0.2 گرمی از سرگل ممتاز قائنات می باشد و می توان در هنگام آماده سازی به کیک اضافه نمود.