چای سیاه کیسه ای

/چای سیاه کیسه ای

چای کیسه ای پاکتی

در بسته بندی 25 عددی تعداد در کارتن :60 بسته

تشریفات

,

چهار نمونه تی بگ ارژینال، سبز، زعفرانی و عطری در بسته بندی 100 عددی تعداد در کارتن : 6 عدد