بسته های ویژه

/بسته های ویژه

چای دارجلینگ

در بسته بندی 200 گرمی تعداد در کارتن : 12 بسته

چای آسام

در بسته بندی 200 گرمی تعداد در کارتن : 12 بسته

چای لاهیجان

در بسته بندی 150 گرمی تعداد در کارتن : 12 بسته

تشریفات

,

چهار نمونه تی بگ ارژینال، سبز، زعفرانی و عطری در بسته بندی 100 عددی تعداد در کارتن : 6 عدد