سردنوش-گلد

سردنوش گلد

سردنوش گلد ترکیبی بی نظیر از زعفران، هل،گل محمدی ، سوربیتول و شکر نوشيدن روزانه يك فنجان از سردنوش هاي كاملا گياهي شاهسوند علاوه بر خواص فراوان به كاهش حرارت دروني بدن كمك كرده و درروزهاي گرم تابستان انرژي از دست رفته را به شما باز مي گرداند. اين سرد نوش مقوي و متفاوت

سرد-نوش-آمارانت

سردنوش آمارانت

سردنوش آمارانت شامل: چای ترش، سوربیتول، شکر نوشيدن روزانه يك فنجان از سردنوش هاي كاملا گياهي شاهسوند علاوه بر خواص فراوان به كاهش حرارت دروني بدن كمك كرده و درروزهاي گرم تابستان انرژي از دست رفته را به شما باز مي گرداند. اين سرد نوش مقوي و متفاوت مي تواند در تمام مهماني ها

سردنوش-ویولت

سردنوش ویولت

سردنوش ویولت شامل: گل گاوزبان، پنیرک، گل محمدی، سوربیتول و شکر می باشد با رنگ دلپذیر بنفش، بسیار آرام بخش می باشد و برای رفع عطش مناسب می باشد. نوشيدن روزانه يك فنجان از سردنوش هاي كاملا گياهي شاهسوند علاوه بر خواص فراوان به كاهش حرارت دروني بدن كمك كرده و درروزهاي گرم تابستان