کنسرو نخود طلایی

وزن خالص: 350 gr تعداد در كارتن : 24 عدد

وزن خالص: 350 gr
تعداد در كارتن : 24 عدد
در كنسرو نخود شاهسوند از نخود برداشت شده از منطقه كرمانشاه ايران استفاده مي شود.
تركيبات:نخود طلائي، نمك، اسيد سيتريك، آب است