چای سی تی سی

در بسته بندی های 100 ، 500 گرمی تعداد در کارتن :120 و 24 بسته

در بسته بندی های 100 ، 500 گرمی

تعداد در کارتن :120 و 24 بسته