چای سبز جاسمین

در بسته بندی های 90 و 450 گرمی تعداد در کارتن : 50 بسته و 12 بسته

در بسته بندی های 90 و 450 گرمی
تعداد در کارتن : 50 بسته و 12 بسته