محصول ویژه سیلان

در بسته بندی 100 ، 200 و 450 گرمی تعداد در کارتن : 60 و 24 بسته محتوی: شكسته سيلان و اسانس

در بسته بندی 100 ، 200 و 450 گرمی
تعداد در کارتن : 60 و 24 بسته
محتوی: شكسته سيلان و اسانس