توضیحات

در بسته بندی 200 گرمی
تعداد در كارتن : 12 بسته