سماق

وزن خالص: gr 100 تعداد در كارتن : 4 بسته 12 عددی

وزن خالص: gr 100
تعداد در كارتن : 4 بسته 12 عددی
موارد مصرف:
استفاده در دباغی: از برگ سماق بدليل وجود مقادير زياد تانن در آماده سازی پوست حيوانات استفاده مي شود.

استفاده به عنوان چاشنی غذايی، سماق به عنوان مسهل گوشت کباب شده در طب سنتی مشهور می باشد.