سماق

وزن خالص: gr 100 تعداد در كارتن : 8 بسته 12عددی

وزن خالص: gr 100

تعداد در كارتن : 8 بسته 12عددی

موارد مصرف:
استفاده در دباغي: از برگ سماق بدليل وجود مقادير زياد تانن در آماده سازي پوست حيوانات استفاده مي شود.

استفاده به عنوان چاشني غذايي، سماق به عنوان مسهل گوشت کباب شده در طب سنتی مشهور می باشد.