توضیحات

در بسته بندی 0.2 گرمی

تعداد در كارتن : 15 بسته 15 عددي