زعفران ممتاز کارتی 2

در بسته بندی های 0.5 ،1 ،2 و 3 گرمی تعداد در كارتن : 12 بسته 24 عددی

در بسته بندی های 0.5 ،1 ،2 و 3 گرمی

تعداد در كارتن : 12 بسته 24 عددی