توضیحات

در بسته بندی 1 و 5 کیلویی

تعداد در كارتن : 6 و 12 بسته