نمايشگاه اگروفود در مهرماه 1399

این نمايشگاه صنايع غذايي، مواد غذايي، ماشين آلات و صنايع وابسته در محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران برگزار خواهد شد.به گزارش روابط عمومي گروه غذايي شاهسوند، نمايشگاه بعدی ايران آگروفود  2020 برگزار خواهد شد. اين نمايشگاه در مهرماه سال 1399 برگزار میگردد و مطابق سال های قبل گروه غذایی شاهسوند نیز در این […]