کاپینگ چیست؟

قهوه محصولی پیچیده با تنوع طعمی بسیار که تحت تاثیر نوع زیرگونه محلی، عمر درخت، ارتفاع از سطح دریا، روش برداشت محصول، شیوه ی پروسس آن، رست و .. است که می تواند طعم های بسیار متفاوتی داشته باشد. در نتیجه عنوان قهوه به تنهایی کافی نیست. این تنوع ما را ملزم به سنجش و توصیف قهوه های مختلف می کند. کاری چالش برانگیز اما مهم. کاپینگ به عملی اطلاق میشود که خصوصیات فیزیکی و چشایی قهوه را بررسی می کند. این کار به ما اجازه می دهد تا ویژگی ها، کیفیت و عیوب را اندازه گیری کنیم.

تغذیه با توجه به طبع در دوران پیری

در دوران پیری به علت سردی طبع،‌ امکان بروز یبوست، ضعف قوای جسمانی و سیستم ایمنی بدن،‌ افزایش خلط بلغم و سودا،‌ سنگ کلیه و مثانه، ‌آسم و ناتوانی در اندام ها وجود دارد که برای کاهش این مشکلات روغن مالی بدن با روغن های گرم مثل روغن بادام یا کنجد بسیار مفید است.