Assignment of Mr. Mohammad Sadegh Moshiri as the Director of the Logistic

Home/News/Assignment of Mr. Mohammad Sadegh Moshiri as the Director of the Logistic

Assignment of Mr. Mohammad Sadegh Moshiri as the Director of the Logistic

By | 2014-03-04T07:41:44+00:00 February 23rd, 2014|News|0 Comments

About the Author:

شرکت شاهسوند زرین با تجربه بیش از 20 سال در زمینه تامین بخشی از بازار مواد غذایی با تولید ، بسته بندی ، توزیع و صادرات بیش از 12 گروه کالایی صنایع غذایی در زمینه های چای ،چای خارجه ، جای فله، برنج ، زعفران ، حبوبات ، قهوه ، آیس تی ، دمنوش با نام تجاری شاهسوند ، طابران و آتی محصولات خود را عرضه می نماید.

نظر خود را بنویسید