جناب آقای رضا عصمت پور

نظر به تعهد، تجربه و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم بعنوان،

معاونت فروش و توسعه بازار گروه غذایی شاهسوند

منصوب می گردید. امید است با استفاده از پشتوانه تجربی و سوابق موثر قبلی خود ضمن برنامه ریزی اصولی و هدفمند، منابع سازمان را در بهترین مسیر دستیابی به اهداف هدایت نموده و هماهنگی لازم میان شرکت های گروه در حوزه فروش را ساماندهی نمایید.

امیدواریم با اتکال به خداوند متعال نسبت به انجام امور محوله موفق و موید باشید.

محمد سعید فیصل

ریئس هیات مدیره