با ارسال 5 گروه کالایی شاهسوند از 19 گروه موجود به شماره 30002421 به قید قرعه برنده سفر رویایی دبی شوید.
مهلت ارسال پیامک تا 23 اردیبهشت ماه93