شرکت پخش سراسری شاهسوند فراز

شرکت پخش سراسری شاهسوند فراز

وجود رقابت در بین موسسات و بنگاهها برای کسب سهم بیشتر از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایتمندی بیشتر موجب شده است که هم بنگاهها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار باشند و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان. رسیدن به این اهداف با بررسی دو مفهوم ارتباط نزدیکی دارد،کیفیت کالاها و رضايت مشتريان، بررسي اين دو مفهوم در بازارهاي خدماتي به دليل ويژگي هاي خاص، خدمات حساس تر و مهمتر بوده و برای سازمانهای ارائه دهنده خدمات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یکی از بنگاهها و سازمانهایی که در زمینه ارائه خدمات فعالیت نموده و نقش و اهمیت آن در اقتصاد و توسعه کشور بر هیچ کس پوشیده نیست شركتهاي پخش هستند. لذا به نظر می رسد کشف روابط بین این دو مفهوم مي تواند در ارتقاء و بهبود سطح خدمات ارائه شده از جانب اين شركتها از یک سو و کسب رضایتمندی بیشتر مشتری از سوی دیگر تاثیر گذار باشد که نحوه چگونگی رسیدن به این مهم می تواند از مسائل بارز سازمانهای خدماتی و به ویژه شركتهاي پخش باشد.

اندازه گیری کیفیت خدمات از دیدگاه مشتریان و رضایت مشتریان از جمله اقدامات داخلی محسوب می شود که نمایانگر جهت گیری سازمانها به سمت کیفیت می باشد.

کیفیت خدمات عبارت است از آماده بودن خدمت یا کالا برای استفاده کننده که خود نیازمند کیفیت طراحی ،منطبق بودن، در دسترس بودن مکان ارائه خدمات است.

يكي از بارزترين دلايل ممتايز بودن شركتهاي پخش كانالهاي توزيع مي باشند.

كانالهاي توزيع بر روي پاسخگويي به نيازهاي فروشندگان به جهت اجراي آميخته هاي بازاريابي ايجاد و طراحي شده اند.

عوامل محيطي موجود در اين كانالها عبارتند از منابع شركت، رفتار خريداران، استراتژي رقبا و خود توليد.

نقطه شروع در انتخاب مديريت موثر كانال بستگي به بازار هدف و نيازها و اولويت هاي آن دارد.

تعريف توزيع :

يكي از اجزاي آميخته با بازاريابي است كه در ساده ترين حالت ان وظيفه انتقال محصول از محل توليد به محل خريد مشتري را بعهده دارد. بعبارت ديگر مهمترين وظيفه مديريت توزيع اين است كه كالا را در زمان و مكان مناسب در دسترس مشتريان بالقوه قرار دهد.

تعريف ساده كانال توزيع: مجموعه اي از سازمانها و افراد وابسته است كه كالا يا خدمات مورد نظر را در دسترس مشتريان نهايي قرار مي دهد. كانال توزيع، توليدكننده و مشتران كالا را به يكديگر متصل مي كند.

با توجه به تعاريف و تحليل های اشاره شده، هولدينگ شاهسوند باسابقه بيش از دو دهه توليد و ارائه كالاي با كيفيت در كشور، در چند ساله اخير نسبت به ايجاد يك شبكه توزيع منسجم و كارا اقدام نموده است.

اين كانال توزيع كالاهاي توليدي شركت را كه در كارخانجات گوناگون هولدينگ توليد گرديده است، توسط شبكه بسيار قوي حمل و نقل و انبارهاي مكانيزه در سراسر كشور مهياي توزيع مويرگي توسط شبكه توزيع مي نمايد.

در حال حاضر 17 انبار مركزي، داراي شرايط مطلوب نگهداری انواع كالاهاي صنعت غذايي و بالغ بر 150 دستگاه كاميون و كاميونت مجهز نسبت به تحويل كالاي مورد نياز مشتريان در گوشه گوشه كشور عزيز و پهناورمان اماده خدمت رساني مي باشد.

سازمان توزيع هولدينگ شاهسوند با برگزاري جلسات اموزشي منظم در راستاي بروز رساني نيروي انساني خود بر ان است خدماتي در سطح كلاس جهاني را به مشتريان محترم ايراني خود عرضه نمايد.

سطح رضايت مندي از نحوه ي عملكرد نيروهاي اين واحد توسط مشتريان محترم گواه ان است كه، اين واحد توانسته است عملكرد قابل قبولی را در اين خصوص از خود به نمايش گذارد. در پايان ياداور مي شودسازمان توزيع هولدينگ شاهسوند با اغوش باز از نظرات و پيشنهادات صاحب نظران محترم در اين زمينه استقبال مي كند.