شرکت شاهسوند زرین یک شنبه 94/12/2 میزبان جمعی از دانشجویان گروه اقتصاد دانشگاه فردوسی بود .این بازدید با همکاری دانشگاه فردوسی مشهد و روابط عمومی هلدینگ شاهسوند به منظور آشنایی بیشتر دانشجویان با صنعت و فضای کسب و کار برگزار گردید .

 

بازدید دانشجویان برتر از شاهسوند

 

پس از پایان بازدید از خطوط تولید ، ارتباط  دوستانه کارشناسان مجرب شاهسوند و پاسخگویی به سوالات اقتصادی با مثالهای واقعی انقدر برای دانشجویان مشتاق دانشگاه فردوسی جذاب بود که با تغییر برنامه کلاسی شان  مدت حضورشان در شاهسوند را تمدید نمودند .

 

بازدید دانشجویان برتر از شاهسوند

 

دیدار  دانشجویان برتر با کارآفرین برتر ، آقای محمد سعید فیصل رئیس هئیت مدیره هلدینگ شاهسوند  پایان بخش این بازدید بود .