حضور قدرتمند گروه صنايع غذايي شاهسوند در كنگره ملي علوم و صنايع غذايي كشور

Home/اخبار شاهسوند/حضور قدرتمند گروه صنايع غذايي شاهسوند در كنگره ملي علوم و صنايع غذايي كشور

حضور قدرتمند گروه صنايع غذايي شاهسوند در كنگره ملي علوم و صنايع غذايي كشور

بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی با اهداف فراهم نمودن فضاي علمي مناسب براي ارايه و تبادل نظر در زمينه آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي علوم و صنايع غذايي کشور و ارايه يافته هاي علمي دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي شركت هاي فعال در دانشگاه شیراز برگزار شد

كنگره ملی علوم و صنایع غذایی به عنوان بزرگترين رويداد علمي كشور در زمينه علوم و صنايع غذايي با حمايت همه دانشگاهها و مراكز پژوهشي فعال در حالی برگزار شد که گروه صنايع غذايي شاهسوند  به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنگره، بار دیگر حمایت های عملی خود را از پژوهش در صنعت غذای کشور به خوبی نشان داد. این درحالیست که این گروه موفق به ارائه مقاله به صورت سخنرانی در این کنگره نیز شد

حدود 2500 مقاله علمي از پژوهشگران سراسر كشور به دبيرخانه ارسال گرديد. پس از داوري مقالات كه با همكاري 114 داور متخصص از برگزيدگان فرهيخته و مجرب دانشگاههاي سراسر ايران انجام شد سرانجام تعداد 130 مقاله در قالب سخنراني و تعداد 1800 پوستر در مدت 3 روز برگزاري كنگره در معرض نقد علمي صاحبنظران صنايع غذايي كشور قرار گرفت لازم به ذکر است که محور های اصلی همایش عبارت بودند از: روش هاي نوين فراوري و نگهداري موادغذايی، نانوتكنولوژي و نانوبيوتكنولوژي در صنايع غذايي، ميكروبيولوژي و بيوتكنولوژي در صنايع غذايي،  غذاهاي فراسودمند، پري بيوتيك و پروبيوتيك، شيمي مواد غذايي و افزودني هاي غذايي، بهداشت و كنترل كيفيت مواد غذايي، بهينه سازي استفاده از پسماندهاي صنايع غذايي، طراحي مواد غذايي براي بيماران، نوزادان و افراد مسن، طراحي مواد غذايي خاص براي ماموريت هاي ويژه  فضايي و نظامي و  ساير پژوهش هاي نوين در عرصه علوم و صنايع غذايي

در اين همايش شركت شاهسوند مقاله تحقيقاتي خود  تحت عنوان” امكان سنجي ساخت  جیره های غذايي فشرده حیات و اضطراري” را  به صورت سخنراني ارائه نمود .

نظر خود را بنویسید