بهبود روشهای همکاری با شرکت خاک اهورایی

Home/اخبار شاهسوند/بهبود روشهای همکاری با شرکت خاک اهورایی

بهبود روشهای همکاری با شرکت خاک اهورایی

با عنایت به برنامه ریزی های صورت گرفته ضمن جلسات مکرر که طی روزهای گذشته در محل دفتر شرکت خاک اهورایی با حضور معاونت فروش هلدینگ شاهسوند زرین و مدیر عامل خاک اهورایی برگزار گردید؛ نسبت به بهبود روشهای اجرایی فروش و جذب پرسنل فروش و بازاریابان کار آمد و موثر در جهت توسعه فروش شرکت خاک اهورایی و همچنین در جهت بهبود فرآیندهای تامین کالا، راهکارهای مناسبی شامل بازنگری سبد کالایی و تمرکز بر فروش برخی از کالاهای خاص شاهسوند به صورت انحصاری توافق گردید.

جناب آقای عصمت پور اظهار امیدواری کرد در صورتی که اعضای خانواده بازاریابان خاک اهورایی و فروشندگان توانمند این مجموعه بتوانند از ظرفیت های به وجود آمده و پتانسیل های موجود در فضای کسب و کار شبکه ای بهره برداری مناسبی بنمایند، افق روشنی پیش رو خواهد بود و موجب تقویت روابط بین دو شرکت خواهد شد.

نظر خود را بنویسید