برگزاری کمیته راهبردی فروش

Home/اخبار شاهسوند/برگزاری کمیته راهبردی فروش

برگزاری کمیته راهبردی فروش

برگزاری کمیته راهبردی فروش با حضور سرپرستان فروش سراسر کشور در محل سالن همایش های شاهسوند در تاریخ 1393/2/6 به مدت 2 روز برگزار می گردد.
هدف از برگزاری این کمیته بررسی راهکارهای مناسب جهت هرچه بهتر شدن فروش در سطح کشور می باشد.

نظر خود را بنویسید