برنده اول و خوش شانس مسابقه پیامکی شاهسوند طی قرعه کشی توسط مدیر عامل شاهسوند پخش فراز جناب آقای رضا عصمت پور در روز شنبه 27 اردیبهشت ماه اعلام گردید.

برنده دوره اول: جناب آقای محمد شکری

pic